free website templates

Rakennushankkeen koordinointi

serrasorte-koordinaattoripalvelut

Turvallisuuskoordinaattori ja kosteudenhallintakoordinaattori

Turvallisuuskoordinaattori
Turvallisuuskoordinaattori on Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta edellyttämä tehtävä rakennushankkeessa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on nimettävä henkilö koordinoimaan hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheen turvallisuutta. Käytännössä turvallisuuskoordinaattori ohjaa suunnittelijoita ja työmaan päätoteuttajaa tekemään rakennustyöt turvallisesti.

Kosteudenhallintakoordinaattori
Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävä on vaadittu Ympäristöministeriön asetuksessa rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Kosteudenhallintakoordinaattori ohjaa rakennushankkeen kosteusteknisten asioiden huomioon ottamista suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Olemme kouluttautuneet Kuivaketju10 -menetelmän käyttöön.

Suunnittelun ohjaus
Osana palveluvalikoimaamme opastamme ja ohjaamme rakennushankkeeseen ryhtyvää sekä valittuja suunnittelijoita viemään suunnitteluratkaisuita suuntaan, jossa ratkaisut ovat kustannustehokkaita ja aikataulun mukaisesti toteutettavia.

Esimerkkejä viime aikojen toteutetuista hankkeista, joissa olemme on toimineet turvallisuus- ja kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävissä:

• Espoon koulutusyhtymä Omnia, kosteudenhallinta- ja työturvallisuuskoordinaattori
• As Oy Päivänkaari 15, kosteudenhallinta- ja työturvallisuuskoordinaattori sekä valvonta
• MaxBuild Oy, yrityksen työmaiden turvallisuusarviointi
• Runtech Oy, kosteudenhallinta- ja turvallisuuskoordinointi
• KOy Uudenmaankatu 16-20, kosteudenhallintakoordinaattori (käynnissä)

Ole meihin rohkeasti yhteydessä ja pyydä tarjous!